Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș informează contribuabilii că data de 25 martie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații fiscale:

formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;
formularul 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”
formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”
formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm.