Primăria a scos la concurs atribuirea unui contract pentru elaborarea planului urbanistic general pentru municipiul Piteşti. Suma pusă la bătaie sare de 800 milioane lei vechi.
Ultimul plan uranistic a fost realizat în perioada 1996-1999 iar cerinţele actuale nu mai corespund cu propunerile urbanistice de la nivelul acelei perioade.
Zona de studiu este în suprafaţă de cca. 4073 ha şi cuprinde terenurile situate în limita administrativă a municipiului. Terenurile sunt în majoritate proprietate privată ale persoanelor fizice şi juridice. Proprietarii terenurilor solicită construirea de locuinţe, locuinţe colective cu mai multe niveluri şi diverse obiective: hale industriale de producţie şi prestări servicii, de depozitare, precum şi anumite servicii şi instituţii.
Se va realiza şi un studiu de circulaţie care va urmări posibilitatea realizării unor variante de legătură astfel: drum de acces Calea Bascov - Găvenii - Dobrogeanu Gherea; drum legătură Prundu Mic - Lânăriei (lângă rambleu CF); legătură rutieră str. Dobrogeanu Gherea cu str. George Coşbuc; legătură rutieră între cartierul Trivale şi cartierul Găvana. Se ia în calcul şi realizarea unui pod rutier peste râul Argeş. Se va avea în vedere şi realizarea unui pasaj rutier la intersecţia Bd Petrochimiştilor - străzii Lânăriei (DN 65) cu linia CF Piteşti - Goleşti şi a unui pasaj rutier Calea Craioveni, intersecţia cu strada Fraţii Goleşti şi Bd. Republicii.