Câştigul salarial mediu brut realizat în județul Argeș în luna decembrie 2020 a fost de 5466 lei, în creștere cu 357 lei (+7,0%) față de nivelul realizărilor salariale din luna noiembrie 2020. Evoluția ascendentă a fost cauzată de dinamica pozitivă a câștigurilor salariale din toate sectoarele de activitate. La nivelul județului Argeș în luna decembrie 2020 s-a înregistrat un câştig salarial2 mediu net
de 3352 lei, în creștere cu 216 lei (+6,9%) comparativ cu luna noiembrie 2020. Pe sectoare de activitate, creșterea câștigului salarial mediu net s-a înregistrat în sectorul industrie și construcții (+11,3%) și în servicii (+1,6%). Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari în funcție de contracte / proiecte cât și a disponibilizărilor de
personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Câștigul salarial realizat în județul Argeș în luna decembrie 2020 a fost mai mic comparativ cu realizările salariale medii la nivel național atât în valoare brută (-7,5%) cât și în valoare netă (-7,4%).