Reprezentanții Biroului Permanent Local al PNL Pitești au analizat cazul de indisciplină și de încălcare a statutului, respectiv a codului de etică al partidului de către doamna Ana Stan. În urma analizei interne a fost supusă la
vot propunerea de excludere din paritd a domniei sale.
Votul a fost secret și propunerea de excludere a fost adoptată cu 18 de
voturi “pentru” (un vot a fost anulat), urmând să fie înaintată spre validare
Biroului Permanent Județean al PNL. "Atitudinea doamnei Ana Stan față de
organizație și atacurile lansate în spațiul public la adresa unor colegi, la adresa
organizației municipale, din care face parte cât și la adresa președintelui și a
conducerii statutare a PNL au stat la baza propunerii de excludere. Doamna
Stan a declinat invitația din partea Biroului Local și a refuzat să participe la
această ședință.
BPL al PNL Pitești consideră că nemulțumirile și problemele pe care le
poate ridica un membru al partidului trebuie dezbătute în interiorul partidului
și în forurile sale statutare, nu în mass-media. Din păcate, în cazul de față,
anumite frustrări și nemulțumiri au fost lansate sub formă de atac în presă, fapt
care a adus grave prejudicii de imagine organizației municipale a PNL și
Partidului Național Liberal.", se arată într-un comunicat al PNL Argeș.