Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş reiterează tuturor angajatorilor unul dintre principiile fundamentale instituite în dreptul muncii si anume pe cel referitor la nediscriminare. Reglementarea din Codul Muncii constituie o reglementare-cadru, în timp ce O.G. nr. 137/2000 şi Legea nr. 202/2002 reprezintă reglementarea concretă, de detaliu a acestui principiu.

 

Sensul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii constă în interdicţia pentru angajator de a săvârşi acte sau fapte discriminatorii. Astfel, este interzisă discriminarea atât faţă de potenţialii salariaţi, deci faţă de cei aflaţi în procesul de recrutare şi selecţia a personalului, cât şi faţă de cei aflaţi deja într-un raport juridic de muncă, respectiv în procesul de încheiere, executare, suspendare, modificare şi încetare a contractului individual de muncă.

În acest context, ITM Argeș exemplifică câteva tipuri de discriminări pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenenţă politică, avere sau origine socială:

A. la angajare

-oferte de muncă exclusiv pentru bărbaţi sau, după caz pentru femei cu impunerea unei limite de vârstă (angajez secretară, femeie în vârstă de 35 ani);

-oferte de muncă care includ cerinţe privind imaginea unei persoane (aspect fizic plăcut sau încadrarea în unele limite de înălţime şi/sau greutate);

B. la locul de muncă

-poate să apară: la stabilirea şi schimbarea condiţiilor de muncă, în momentul stabilirii salariului, la stabilirea sarcinilor de serviciu şi a responsabilităţilor, atunci când se fac selecţii pentru participarea la programe de perfecţionare, la promovare, etc.

”Mai mult, prin Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Codului Muncii, legiuitorul a înţeles să sancţioneze orice formă de discriminare cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

În raport de cele enunţate recomandăm tuturor angajatorilor să evite orice formă de discriminare/hărţuire/victimizare, atât în procesul de recrutare şi selecţie a personalului cât şi în cel al derulării raporturilor juridice de muncă”, transmite ITM Argeș.