În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 188 controale. Astfel, la 40 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 20 persoane.

Deficiențe constatate în urma controalelor: neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă; netransmitere contract individual de muncă în Revisal.
Valoarea amenzilor aplicate este de 220.000 lei. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, confecții, service auto, spălătorii auto, alimentație publică, restaurante, terase, transport; construcţii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 149 controale. Au fost aplicate 88 sancțiuni, din care 9 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 35.000 lei. Totodată, au fost avizate 10 evenimente cu incapacitate temporară de muncă.
Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; neautorizare punct de lucru; depășire program de lucru depășire capacitate 30%.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe: comerț, alimentație publică, panificație, materiale pirotehnice, construcţii, transport, service auto, spălătorii auto.