Centrul Cultural Pitești pregătește pentru perioada 25-29 ianuarie, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personală, care pot fi urmărite online, pe pagina oficială de Facebook a instituției și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro).
Prelegerea cu tema Filosofi Români Mărturisitori ai Dreptei Credințe – Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, în cadrul proiectului cultural-educativ „Cultură și Credință în Societatea Contemporană”, susținut de conf. univ. dr. Marius Andreescu, de la Facultatea de Drept a Universității Pitești. “Întrebările ce se pun mai ales la răscrucea timpurilor, a secolelor şi mileniilor sunt frecvent legate de filosofie. Încă în protoistorie meditația asupra Universului și a locului omului în cadrul acestuia a fost filosofică. Mereu au fost întrebări precum: Avem nevoie de filosofie, este ea o formă de cultură? Face ea parte din structura înaltei spiritualități umane? Poate ea să pătrundă tainele transcendentalității? Se confundă filosofia cu știința, arta, religia sau cu viziunea despre lume a simțului comun şi, dacă nu, cum se manifestă ea în mod autonom? Care este astăzi locul filosofiei în procesul evoluției umanității? Toate marile culturi moderne ale lumii: germană, engleză, franceză, italiană, rusă au avut mari filosofi. Este oare aici o determinare subconștientă a părerii actuale a unor români că nu am avut filosofi și filosofie pe meleagurile noastre pe baza supoziției, că nu am avut o cultură importantă. Există aici anume contraziceri – de pildă uneori se recunoaște valoarea scriitorilor Lucian Blaga sau Emil Cioran, dar nu și valoarea lor de filosofi. Există o rezistență chiar a unor intelectuali de valoare la acceptarea existenței filosofilor români interbelici, la același nivel cu cel al scriitorilor, savanților, artiștilor nației. Poate este și vina actualei comunități de filosofi, și ea cam de același rang astăzi cu alte comunități de artiști sau savanți, că stând în contemplația întâmplărilor cotidiene nu a pledat pentru locul meritat de filosofi și de filosofie în cultura românească. În contextul amintit se poate afirma că, în decursul istoriei poporului român, în plan cultural principala dihotomie este aceea între „eternul” simţirii româneşti şi al sentimentului românesc al fiinţei regăsit cu predilecţie în cuvintele limbii române, dar şi în creaţia populară, iar pe de altă parte „istoricul”, altfel spus, formele spirituale, abstracte, de natură ştiinţifică sau filosofică în care să se regăsească fapte ale culturii şi care prin aceasta să aibă caracterul de universalitate. Cultura în dimensiunea sa existenţial ontologică şi nu numai a încercărilor prin fapte culturale trebuie să aibă dimensiunea universalităţii sau cel puţin posibilitatea de a accede la un astfel de criteriu.
Filosofia românească are caracteristicile unei culturi universale. Pentru creația filosofică națională este importantă orientarea spre ființa istorică a poporului român, spre limba română și spre valorile credinței ortodoxe milenare a românilor. Filosofii pe care dorim să-i prezentăm în expunerea noastră: Nae Ionescu, Nichifor Crainic și Mircea Vulcănescu au mărturisit prin gândirea și opera lor și chiar cu viața dreapta credință ortodoxă și se situează în universalul creației filosofice”, spune Marius Andreescu.
Prelegerea cu tema Eminescu, o conștiință înaltă, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Teme Culturale în Emoții Raționale”, susținut de scriitorul, eminescologul, profesorul de limba și literatura română Lucian Costache.
“Trăiască Nația! Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea: Sus cu dânsa! Pentru că Nația suntem noi, împreună și fiecare - , toți cei care vorbim limba română, ne revendicăm din aceeași Patrie și aceeași Istorie, din aceeași Credință, adică simțim și gândim în minunata limbă română.
Eminescu are, ca nimeni altul, acestă conștiință a apartenenței la un teritoriu lingvistic care ne determină naționalitatea. E a doua emisiune din anul acesta dedicată lui Eminescu, în cadrul Temelor culturale în emoții raționale, organizate de Centrul Cultural al municipiului Pitești. Felul în care Eminescu privea educația a stat în atenția noastră. Felul în care imaginea marelui poet și gânditor a fost reprezentată în medalistică și numismatică, de asemenea; precum și receptarea acestuia în muzică, în recitările unor scriitori, mari artiști și actori: Sadoveanu, George Vraca, Ion Caramitru, Dorel Vișan, Nicolae Jelescu etc.
Spre lauda sa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a înregistrat un Omagiu cu cântece pe versurile poetului național, în interpretarea Brevis Quartet, a tenorilor: diac. prof. dr. Dumitru Codruț Scurtu, diac. prof. Robert Ionuț Sorescu; bariton: diac. prof. Ovidiu-Constantin Dascălu; bass: pr. prof. Victor-Nicolae Eftimie, cu colaborarea lui Alexandru Ionescu. Grafica CD-ului îi aparține Părintelui Daniel Gligore, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.
Tot Arhiepiscopia publica, în 2011, 47 Poezii de Mihai Eminescu, traduse de profesorul australian James Moulder, dar ținându-se cont și de traducerile anterioare, mai vechi ori mai recente, în limba engleză: Petru Grimm, Cornel Popescu, Andrei Bantaș, Leon Levițki, Ela Nicolae. Prefața cărții (Curtea de Argeș, 2011), precum și proiectul publicării noii versiuni engleze îi aparțin doamnei prof. univ. dr. Mariana Nicolae, deopotrivă poet de talent și traducător (vezi vol. 24 de PoeziOare, Ed. Maiko, 2020; cu variantele în limba engleză).
Un cuvânt de încheiere pentru felul în care Eminescu privea rolul școlii și al educației, atât de necesar și astăzi, și totdeauna: „... pe cât timp, studiul principal al unei școale rurale sau primare e limba românească, ea este totodată organul prin care neamul își cunoaște ființa sa proprie, organul prin care acest neam moștenește avutul intelectual și istoric al strămoșilor lui. Copilul nu învață numai a vorbi corect, el învață a gândi și a simți românește. ”Trăiască Nația!” spune Lucian Costache.
Dialogul cu tema Tinerii Artiști Plastici, la Rampă! în cadrul proiectului cultural-educativ „Gânduri, Rostiri, Scrieri” coordonat de poeta Denisa Popescu, având-o invitată pe studenta Ruxandra Elena Achim.
“Ruxandra Elena Achim are 22 de ani și este studentă la UNArte București, Master Anul I, Secția ”Educație prin arte vizuale”. Desenează încă de la vârsta de 4 ani. Îi plăcea atât de mult ce făcea, încât trecea cu ușurință și, desigur, fără să ceară voie, de la blocul de desen la pereții camerei și, mai apoi, la linoleumul din sufragerie. Astăzi, toate acestea sunt amintiri de colecție, pe care Ruxandra le pomenește cu șăgălnicie. Vorbește, în fond, despre primele ei creații artistice și despre traseul de urmat, clar ca lumina zilei – și pentru familie, și pentru doamna învățătoare – care au insistat ca, încă din clasa a V-a, să înceapă să studieze la Liceul ”Dinu Lipatti”. Retrasă, în armonie cu sine, mai puțin cu lumea înconjurătoare, Ruxandra se inspiră din ceea ce trăiește efectiv. Viața ei, sentimentele ei, relațiile, contextele fericite sau nu devin repede temă de lucru. Este preocupată îndeosebi de felul în care starea de spirit, nepătrunsul ființei umane influențează aspectul exterior, forma fizică. Paleta ei cromatică este, de altfel, orientată în această direcție – forță, contrast, instinct”, sunt considerațiile Denisei Popescu despre invitata sa.
Prelegerea cu tema Omul Contrastelor, în cadrul proiectului de dezvoltare personală sub genericul “Fețele Omului”, susținut de psihologul Radu Vasile Șerban, din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș.
„Omul Contrastelor... Trăim într-o lume a contrastelor, cea mai mare parte creată de noi înșine... Există desigur contraste capitale, care sunt cumva dincolo de controlul nostru... Așa este contrastul între viu și mort... Și există contraste pe care le <fabricăm> pentru ca Lumea – în esența ei profund incertă – să poată deveni un pic mai predictibilă... Sunt totuși contrastele inevitabile?...” ne incită Radu Vasile Șerban să-i urmărim prezentarea.
Prelegerea cu tema Pandemia, provocare și lecție de iubire, susținută de scriitoarea Silvia Grigore.
“Pandemia este o atenționare a Universului, este modul acestuia de a ne face atenți că undeva am greșit, oprindu-ne astfel din goana noastră cotidiană către nicăieri. Ne dă timp să ne întrebăm încotro ne îndreptăm, ce valori morale experimentăm sau, din contră, ce joc al imoralității facem. Am intrat în Era Vărsătorului, o eră în care tot mai mulți oameni ascensionează mult mai repede, la nivel de conștiință, o eră în care cu toții începem să înțelegem că toate problemele au în primul rând o soluție spirituală, pentru că din energia divină pornesc toate și se întorc toate, cu lecția învățată. Așadar, prelegerea din această săptămână se va desfășura în jurul acestei idei, a gestionării mentale și a manifestării spirituale, a acestei provocări, pe cât de grea, pe atât de necesară, numită pandemie”, spune Silvia Grigore.
Prelegerea cu tema Muntele și fotografia, susținută de salvamontistul și fotograful Ion Sănduloiu, directorul Serviciului Public Salvamont Argeș, avându-l invitat pe salvamontistul Cristian Toma, șef Serviciu Administrativ Financiar Salvamont Argeș.
“Avem o singură viață și o singură șansă de a face ceva”, este mesajul lui Ion Sănduloiu.
Cenaclul Armonii Argeșene (varianta minimală online), coordonat de președintele Ligii Scriitorilor Români Filiala Argeș, dr. Adrian Mitroi, având-o invitată pe poeta și traducătoarea Dorina Mihai Moise.
“Doamna Dorina Mihai Moise atrage atenția prin cursivitatea discuției, deoarece posedă darul oratoriei. Se documentează, analizează și argumentează studiat cu foarte mare ușurință. Este preocupată permanent de desăvârșirea ei culturală, în sensul acesta, fără ezitare acceptă, senin, criticile constructive. Poezia scrisă de doamna Moise poartă amprenta unui adevărat om de cultură. În același timp este preocupată de grafică și pictură. Scrierile, traducerile și eseurile documentate reprezintă o încântare, de fiecare dată, pentru cititori”, spune Adrian Mitroi despre invitata sa.
Dialogul cu tema Drepturile Copilului, în cadrul proiectului “Și Noi Avem Drepturi”, coordonat de promotorul cultural Alexandra Grigorescu, având-o invitată pe Ramona Mihăilescu, avocat din Baroul București.
“În cadrul proiectului <Și noi avem drepturi!>, al Organizației Salvați Copiii, pe lângă promovarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului prin metoda peer to peer education, instruirea cadrelor didactice pentru a susține activități în cadrul programului sau promovarea în rândul tinerilor pentru a spori gradul de implicare în activități de voluntariat specifice, există dorința de a crea un modul de educație juridică pentru elevi integrat în kit-ul deja existent de promovare a drepturilor copilului. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie cu siguranță de specialiști în domeniu.
Invitată este doamna avocat Ramona Mihăilescu, din Baroul București, care a acceptat cu bucurie invitația mea, chiar dacă programul său este foarte încărcat. Poate că mulți dintre telespectatorii noștri o cunosc deja dintr-o emisiune tv care prezenta cazuri reale din diverse procese. Doamna avocat Mihăilescu spunea foarte frumos: ”Cred cu tărie în legătura sacră dintre client si avocatul său! Cred cu tărie în actul de justiție! Cred în români!”
Așadar, vom aborda o tematică bazată pe drepturile copilului din perspectiva ocrotitorului - părinte, tutore sau autorități ale statului și despre exercitarea oneroasă a acestora, despre exercitarea personală a drepturilor copilului, având în vedere pragurile de vârstă și situațiile excepționale care pot să apară”, precizează Alexandra Grigorescu.
Prelegerea cu tema Antologia razelor solare, în perioada solstițiului de iarnă, 21 decembrie-21 martie, în cadrul proiectului sub genericul “Decriptări matematice”, susținut de publicistul George Dănică.
“Razele solare mai cad matematic tangențial pe Terra, sau în timpul viitor tangenta devine perpendiculară....? Iarna devine ca vara? Precum papa Grigore al-13-lea în anul 1582, speriat de cardinalii Lilio și Bonifacio cum că peste 400 de ani Paștele va cădea vara, a devansat cu 10 zile calendarul iulian, devenind gregorian. De ce avem temperaturi de + 12 grade Celsius în 7 ianuarie 2021 când ciclic erau -15 grade Celsius?” sunt câteva aspecte pe care le abordează George Dănică în expunerea sa.
Prelegerea cu tema Rolul sportului în educație, în cadrul proiectului „Olympic Gym Pitești cu Nicoleta Andrei”, coordonat de antrenoarea de balet și gimnastică ritmică Nicoleta Andrei.
“După cum probabil mă stiți deja, sunt o mare susținătoare a activităților fizice, în special în ceea ce-i privește pe copii. Consider că sportul, și mai ales sportul de echipă face mult mai mult decât a-i menține în formă pe copii. Prin insuflarea obiceiurilor sănătoase și prin menținerea copiilor ocupați și activi, practicile sportive și jocurile de echipă pot ajuta tinerii nu numai fizic, ci și mental și emoțional. Cum anume? Vom detalia în cele ce urmează”, spune Nicoleta Andrei.