Centrul Cultural Pitești pregătește pentru perioada 23 - 30 noiembrie, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personală, care pot fi urmărite online, pe pagina oficială de Facebook a instituției și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro):
Prelegerea cu tema Filosofia Românească. Constantin Noica, un Filosof Creștin, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul “Cultură și Credință în Societatea Contemporană”, susținut de conf. univ. dr. Marius Andreescu, de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Pitești.
“Orice încercare, oricât de modestă ar fi ca şi cea de faţă, de a evoca şi evidenţia personalitatea marelui filosof şi implicit ideile acestuia este sortită să rămână într-o sferă a neîmplinirii, deoarece cuvintele interpretului oricât de inspirate ar fi nu reprezintă decât un simplu comentariu adăugat, în unele cazuri chiar cu lipsă de pietate şi inspiraţie la conştiinţa şi opera marelui filosof.
Noica rămâne o permanenţă în conştiinţa individuală a celui care este preocupat de fapte ale culturii, dar şi în conştiinţa socială nu numai prin creaţia sa filosofică, ci şi prin implicarea sa în formarea de conştiinţe individuale, culturale.
Deşi nu a avut o activitate didactică propriu-zisă, Noica rămâne totuşi un mare pedagog al culturii şi un formator de caractere în spiritul autentic al valorilor. Şcoala de la Păltiniş, al cărui promotor este, stă mărturie în acest sens. Noica a fost un căutător de valori, un persuasiv spirit cultural care s-a implicat în orice formă de manifestare a valorii. Strict vorbind, Noica va rămâne în istoria culturii româneşti cu „un rest” mai cuprinzător şi profund decât operele întregi ale multor specialişti. Primul care recunoaşte valoarea dramaturgiei lui Blaga este Constantin Noica. Tot el este cel care, din cheltuială proprie, în anii târzii, la Păltiniş, a tradus din opera lui Blaga în franceză, germană şi spaniolă şi a depus eforturi în vederea publicării ei la prestigioase edituri occidentale. Noica este acela care a mărturisit despre Eminescu, numindu-l omul deplin al culturii româneşti. Dar nu a fost singurul pe care marele filosof l-a transpus în propria sa creaţie. A mărturisit despre Brâncuşi, Enescu, Grigore Moisil, Petru Comărnescu, Dimitrie Cantemir, Athanase Joja sau Ştefan Lupaşcu. Scopul pentru care a întreprins o astfel de acţiune vastă a fost acela de a impune nume româneşti în circuitul cultural european şi românescul prin acest fapt. Cu greu a acceptat, după ani de refuz, premiul Herder, tocmai în vederea obţinerii de fonduri pentru a face posibilă editarea unor opere esenţiale ale culturii române.
Am întreprins această încercare de a evoca personalitatea marelui om de cultură şi pentru a sublinia o realitate istorică: aproape 10 ani Constantin Noica a fost un locuitor al ţinuturilor argeşene, este adevărat, fără voia sa, însă oraşul Câmpulung în care a vieţuit a fost cel puţin un spaţiu geografic pe care Constantin Noica l-a înnobilat cu prezenţa şi activitatea sa. Dimensiunile istoriei sunt multiple; una dintre ele este istoria filosofiei care trebuie înţeleasă din perspectiva trecutului care se deschide în contemporaneitate şi poartă germenii viitorului. De aceea istoria, inclusiv în componenta sa filosofică, nu este istoricitate, care înseamnă subordonarea omului faţă de un trecut pe care oricum nu îl poate controla, ci „progres în conştiinţa libertăţii” (Hegel) sau cum spune Noica „închidere care se deschide”, precizează Marius Andreescu.
Prelegerea cu tema Armand Călinescu, om politic perfect lucid și prin excelență moderat, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Teme culturale în emoții raționale”, susținut de scriitorul, eminescologul și profesorul de limba și literatura română Lucian Costache.
“Trăiască Nația! Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea: Sus cu dânsa! Pentru că nația suntem noi, împreună și fiecare. Pentru că ne identificăm în aceeași limbă, în aceeași Patrie, în aceeași istorie și cultură.
În cadrul Temelor culturale în emoții raționale propuse de Centrul Cultural al Municipiului Pitești, continuăm pentru luna noiembrie 2020 cu prezentarea unei alte personalități a spațiului național, victimă a urii și temerilor din preajma și în timpul celui de Al Doilea Război Mondial: Armand Călinescu, om politic „perfect lucid și prin excelență ponderat.”
După Urmuz, Dobrescu-Argeș, Nicolae Spinei, Ionescu-Gion, un medalion al lui Armand Călinescu, acum, în preajma Marii Sărbători Naționale de la 1 Decembrie, e o propunere în sensul genericului acestei emisiuni. E un prilej de a ne aminti de marii bărbați de Stat care au făurit Marea Unire de la 1918, de martirii neamului dintotdeauna, de cei din Marele Război al Unirii, de cei jertfiți în războiul din urmă și de cei uciși de cele două dictaturi criminale. Ne vom aminti de Regele Unirii, numit cel Loial, Ferdinand I, de Ion I. C. Brătianu, de Marele Voievod Mihai, fiecare, într-un fel sau altul, legat de Pitești, de Curtea de Argeș, orașul domnesc și regal, de Argeș în general, acest sfânt spațiu al zămislirii noastre.
Vom avea, de asemenea, prilejul să prezentăm opiniile lui Tudor Teodorescu-Braniște la înmormântarea lui Armand Călinescu, așa cum erau consemnate în revista „Realitatea Ilustrată”, în numărul din 26 septembrie 1939.
Vom continua prezentarea revistelor de cultură din județul Argeș: Curtea de la Argeș, Argeș, Cafeneaua literară, „Săgetătorul”, suplimentul cultural al cotidianului Argeșul.
Ne vom opri, în treacăt, și la cele două volume Urmuz sau Despre paradox ale profesorului Lucian Costache, ce apar la Editura Zodia Fecioarei în Colecția Biblioteca Curtea de la Argeș, volumele cu nr. 23 și 24, colecție inițiată și realizată de academicianul Gheorghe Păun, pe care îl vom sărbători în decembrie.
Revista Curtea de la Argeș împlinește în decembrie 10 ani de la apariție. La mulți ani acestei reviste culturale de ținută academică din orașul domnesc și regal Curtea de Argeș! Le vom dedica o emisiune specială. Trăiască Nația!, spune Lucian Costache.
Prelegerea cu tema Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul “Istorie și istorii cu Marin Toma”, eveniment susținut live, pe pagina oficială de Facebook a Centrului Cultural Pitești, miercuri, 25 noiembrie, de la ora 12.00, de redactorul-șef al revistei-document Restituiri Pitești, dr. Marin Toma.
“Petru Movilă (1596-1646) este fiul domnitorului Simion Movilă. După moartea tatălui său, familia se va retrage în Polonia, acolo unde tânărul Petru își va desăvârși educația și, după renunțarea la tronul Moldovei, va îmbrăca cinul monahal, ajungând mitropolit al Kievului. Din această funcție importantă, se va implica activ în relațiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Romano-Catolică și cu Bisericile protestante. În acea primă jumătate a secolului al XVII-lea, în care Principatele Române înfloreau social, economic și cultural sub domniile lui Matei Basarab și Vasile Lupu, regăsim puternica activitate a mitropolitului Petru Movilă. În contextul european al Reformei și Contrareformei religioase care afectau și spațiul estic, Petru Movilă elaborează lucrarea sa, discutată și aprobată în cadrul sinodului de la Iași din 1642, prilej cu care au fost prezenți, sub oblăduirea lui Vasile Lupu, pentru prima dată, reprezentanți ai Ortodoxiilor slavă, greacă și română. Formată din trei părți (credința, nădejdea, iubirea), după modelulul Sf. Augustin, Mărturisirea ortodoxă scrisă de Sfântul Ierarh Petru Movilă, sub formă catehetică – 361 de întrebări și răspunsuri, este o operă de referință pentru teologia creștină”, precizează Marin Toma.
Profil de autor – Sorin Mazilescu, în cadrul proeictului cultural-educativ sub genericul „Gânduri, rostiri, scrieri”, coordonat de poeta Denisa Popescu, avându-l invitat pe conf. univ. dr. Sorin Mazilescu, de la Universitatea Pitești.
“În cadrul dialogului, axat pe declinul satului românesc și pe posibilitățile lui de salvare, vor fi dezvoltate următoarele idei: asistăm, cu adevărat, la dispariția unui mod de viață și a unuia dintre reperele identitare ale poporului nostru? Cine sunt locuitorii de astăzi ai satului românesc? Ce presupune o înțelegere realistă - plecând de la datele și de la informațiile recente – a satului și a tradițiilor lui?
Care sunt consecințele îmbătrânirii populației în mediul rural, care sunt consecințele emigrației? Satul idilic, mioritic – basm sau realitate?
Care este rolul muzeelor etnologice, în noua paradigmă socială?” vor fi aspectele abordate de poeta Denisa Popescu și invitatul ei.
Dezbaterea cu tema Rolul ghidului în desfășurarea în condiții optime a unei drumeții montane, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul “Muntele ca o școală”, coordonat de profesorul de filosofie George Badea, avându-i invitați pe ing. Romulus Buncilă, președintele Clubului Drumeție prin Carpați și pe Rodica Niță, membru fondator al clubului.
“Să nu pleci într-o excursie pentru care nu ești pregătit. Alege întotdeauna ca țintă un intinerar realizabil, dar în clipa când îți dai seama că nu-l poți duce la bun sfârșit renunță la el. Să ai întotdeauna o rezervă de timp și să nu te întreci cu minutele. Să pregătești fiecare excursie amănunțit, cu gândul și fapta, indiferent dacă urci cu prietenii sau ești călăuză. Echipamentul trebuie să fie la fel de bine pregătit și să știi să te porți cu cei din grupul pe care îl însoțești sau îi însoțești ca ghid.
Să prețuiești prietenia turistică în cel mai înalt grad. Dacă ești ghid sau conducător să nu-ți manifești superioritatea asupra celor mai slabi decat tine. Posibilitățile celui mai slab membru din grup să fie unitatea de masură a echipei”, este mesajul iubitorilor muntelui.
Dezbaterea cu tema Terapia Iertării, în cadrul proiectului de dezvoltare personală sub genericul “Lumea Interioară între Mit și Știință”, coordonat de promotorul cultural Alexandra Grigorescu, având-o invitată pe Ramona Chiriloiu, terapeut din municipiul Craiova.
“Absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, secția Kinetoterapie din Craiova, dar și a unor cursuri de dezvoltare personală pe care le-a urmat atât în țară, cât și peste hotare, Ramona Chiriloiu ne propune o serie de abordări spre vindecarea sufletului: Istoria Ho`oponopono; Ce este informația din subconștient și cum ne controlează; Cele 3 stări ale minții conform Ho`oponopono si starea „0”; Emoțiile și gândurile ca vibrație și confirmarea științifică a Epigeneticii (experimentul lui Bruce Lipton care demonstrează că în lipsa ADN-ului celulele continuă să se dezvolte diferențiat în funcție de informația din mediu, percepută la nivelul membranei); Iertarea ca semnificație, stare și efectele neiertării; Uneltele de curățare ale Ho`oponopono și modul de acțiune”, informează Alexandra Grigorescu.
Expoziția itinerantă de fotografie istorică intitulată Conferenţiari argeşeni şi musceleni la Vălenii de Munte, coordonată de publicistul Radu Petrescu-Muscel.
„Acest demers cultural reprezintă un omagiu adus memoriei savantului Nicolae Iorga, asasinat cu 40 de ani în urmă, la 27 noiembrie 1940.
Nicolae Iorga și colectivul care se ocupa de selectarea şi invitarea conferenţiarilor au invitat la Universitatea de vară de la Vălenii de Munte un număr total de 6 persoane (2 din judeţul Argeş şi 4 din fostul judeţ Muscel), dintre care 5 profesori universitari si un profesor secundar (preotul Gheorghe Cotenescu). De remarcat faptul că 4 dintre cei 6 conferenţiari interbelici vor cunoaşte "farmecul" temniţelor comuniste.
Cei şase conferenţiari au susţinut un număr total de 27 de conferinţe, astfel:
Preotul profesor căpitan Gheorghe Cotenescu - 13 conferinţe în perioada 1931-1943 (aproape jumătate, inclusiv după asasinarea lui Nicolae Iorga) - deţinut politic; Costin Petrescu - 7 conferințe (1929-1938); Victor Slăvescu - 2 conferinţe (1937-1938) - deţinut politic; Radu Demetrescu Gyr - 2 conferinţe (1937) - deţinut politic; Ion Chelcea - 2 conferinţe (1935-1936); Florian Ştefănescu-Goangă - o conferinţă (1922) - deţinut politic”, informează Radu Petrescu-Muscel.
Prezentarea nr. 11/2020 al revistei de cultură Argeș, publicație lunară editată de Centrul Cultural Pitești, eveniment editorial coordonat de redactorul-șef, scriitorul și filosoful dr. Leonid Dragomir, avându-l invitat pe directorul Direcției Județene de Cultură Argeș, publicistul Cristian Cocea.
Prelegerea cu tema Omul Pandemic, în cadrul proiectului de dezvoltare personală sub genericul „Fețele Omului”, susținut de psihologul Radu Vasile Șerban, din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică Argeș.
Cenaclul Armonii Argeșene (varianta minimală online), coordonat de președintele Ligii Scriitorilor Români - Filiala Argeș, scriitorul dr. Adrian Mitroi, avându-l invitat pe redactorul-șef al revistei-document Restituiri Pitești, dr. Marin Toma.
“Marin Toma, doctor în istorie, a avut șansa extraordinară de a face din pasiune o profesie. Este un tânăr care promite foarte mult și care are șanse reale ca, din punct de vedere profesional, viitorul său să fie strălucit”, spune Adrian Mitroi despre invitat.
Medalionul de muzică lăutărească În Memoria lui Zavaidoc, în cadrul proiectului cultural-educativ „Tradiții Muntenești”, coordonat de profesorul de canto popular Valentin Grigorescu.
„În cadrul noii ediții a proiectului cultural-educativ Tradiții Muntenești, vă invităm să urmăriți un medalion de muzică lăutărească, un omagiu adus marelui lăutar Marin Teodorescu, supranumit Zavaidoc, născut la Pitești, devenit celebru pentru piesele pe care le-a creat și le-a interpretat cu pasiune și dăruire. În memoria sa, Primăria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești a inițiat Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche ZAVAIDOC, manifestare emblematică a urbei, care în contextul pandemiei a fost suspendată anul acesta, când urma să aibă loc cea de-a XV-a ediție. În loc de festival, Centrul Cultural Pitești vă invită să urmăriți exclusiv online, pe pagina oficială de Facebook și pe site-ul oficial ale instituției, recitaluri deosebite, oferite de premianți ai edițiilor anterioare ale îndrăgitului eveniment. Pentru aceasta, dar și în semn de recunoaștere a calităților interpretative, i-am invitat să ne încânte pe: Constantin Gaciu și Taraful de la Iancu Jianu, Nicoleta Vasile și Ana-Maria Cîrstina”, informează profesorul de canto popular Valentin Grigorescu.
Dezbaterea cu tema Copilărie cu o 9 Atitudine, în cadrul proiectului “Olympic Gym Pitești cu Nicoleta Andrei”, coordonat de antrenoarea de balet și gimnastică ritmică Nicoleta Andrei, având-o invitată pe eleva Alexandra Gavrilă.
“Ne-am propus să vorbim despre integrarea copiilor în societate prin intermediul activităților sportive, cultural-educative și sociale.
De ce sport? Ajută copiii să-și cunoască și să-și respecte corpul. Oferă oportunități de petrecere a timpului liber. Este modul cel mai eficient de a dezvolta abilitățile tuturor copiilor, de a le modela felul de a gândi, valorile, de a le forma cunoștințele și înțelegerea necesare pentru a practica activități fizice și sportive pe tot parcursul vieții.
Despre cum i-a influențat practicarea sportului copilăria într-un mod pozitiv ne va povesti invitata noastră, Alexandra Gavrilă”, spune Nicoleta Andrei.