Salubritate 2000 S.A. anunță că, urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 319/17.09.2020 prin care a fost aprobată delegarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale în Municipiul Pitești, începând cu data de 01.11.2020, va presta serviciul pe toată raza teritorială a Municipiului.
 
Începând cu data de 01.11.2020 tarifele practicate sunt:
 
• Persoane fizice: 11 lei/persoană/lună ( TVA inclus);
• Persoane juridice: 109,53 lei/mc- deșeuri municipale colectate separat (exclusiv TVA);
• Tarif unic: 118,58 lei/mc -deseuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (exclusiv TVA).