Primăria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești organizează pe data de 24 octombrie, cea de-a VI-a ediție a Festivalului Național de Muzică Folk TRIVALE FEST.
Evenimentul va cuprinde un concurs de interpretare și recitaluri extraordinare, susținute de consacrați ai genului.
Concursul se desfășoară pe două categorii de vârstă: 10 – 18 ani și 18 – 45 de ani. Concurenții se pot prezenta individual sau în grupuri formate din maximum 5 persoane și vor susține câte două piese muzicale astfel: Concurenții care fac parte din prima secțiune, cu vârsta cuprinsă între 10 - 18 ani vor prezenta două piese din repertoriul soliștilor consacrați sau din compoziții proprii; concurenții care fac parte din a doua secțiune, cu vârsta cuprinsă între 18 – 45 ani vor prezenta două piese din compoziții proprii.
Regulamentul și fișa de înscriere sunt postate pe pagina oficială de Facebook a Centrului Cultural Pitești și pe site-ul oficial al instituției (www.centrul-cultural-pitesti.ro). Cei interesați pot depune fișa de înscriere (care poate fi descărcată de pe site-ul oficial și de pe pagina oficială de Facebook ale instituției) la adresa de e-mail a Centrului Cultural Pitești (cultcentre@yahoo.com) până pe data de 22 octombrie.
Preselecția va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 10.00, în Sala Ars Nova, din cadrul Centrului Cultural Pitești, iar concursul și recitalurile extraordinare ale Festivalului Național de Muzică Folk TRIVALE FEST se vor desfășura sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 18.00, la Centrul Multifuncțional Pitești, în sala de concerte a Filarmonicii Pitești.
Biletele vor fi puse în vânzare începând cu data de 12 octombrie, la casieria Filarmonicii Pitești. Costul unui bilet este 20 de lei.
Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon al Centrului Cultural Pitești: 0248-219976.
Centrul Cultural Pitești pregătește pentru perioada 28 – 30 septembrie, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personală, care pot fi urmărite exclusiv online, pe pagina oficială de Facebook a instituției și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro):
Prelegerea cu tema De la Incertitudinile Rațiunii la Certitudinea Existențială, susținută de conf. univ. dr. Marius Andreescu, de la Facultatea de Drept a Universității Pitești, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul “Cultură și Credință în Societatea Contemporană”.
“Marele filosof german Kant, în celebra sa lucrare “Critica rațiunii pure”, consideră că metafizica și știința trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale ale omului: ce pot ști? ce trebuie să fac? ce îmi este îngăduit să sper ?
Ne propunem în expunerea noastră să găsim nu atât răspunsuri cât mai ales sensuri și semnificații pentru prima întrebare kantiană, ce pot ști? Omul este singura ființă creată înzestrată cu sensibilitate și rațiune capabilă de cunoaștere. Dorința și vocația cunoașterii sunt temelia științelor, a artelor, a filosofiei, a moralei, a teologiei, sunt esența oricărei creații umane. Obiectul cunoașterii îl formează realitatea exterioară omului, iar pe de altă parte a sinelui propriu, cunoașterea de sine.
Părintrele profesor dr. Dumitru Stăniloae afirmă că în actul cunoașterii omul este singurul subiect în timp ce existența la care se raportează devine obiect al cunoașterii.
Progresul cunoașterii umane din cele mai vechi timpuri până în prezent este impresionant și determină schimbarea radicală a mediului în care omul există și chiar a ființei umane. Cunoașterea este sursa culturii și a civilizației și a oricărui act creator al omului .
Cogito, ergo sum (în latină tradus prin „cuget, deci exist”). Plecând de la Descartes, s-a crezut mult timp că gândirea este în întregime rațio¬nală. Ultimele cercetări în domeniul neuropsihiatriei au arătat că procesul gândirii conștiente atinge modesta valoare de 2%. Restul de 98% reprezintă gândirea inconștientă. Chiar dacă gândirea lui Descartes a fost dominată de raționalism, asta nu înseamnă că nu a fost pusă sub semnul îndoielii, dar și al revelației. „Mă îndoiesc de adevărul tuturor credințelor mele. De îndoiala mea însă nu m-aș putea îndoi, afirmă el. Iar întrucât mă îndoiesc, cuget, nici aceasta n-aș putea-o nega. Și de vreme ce cuget sau gândesc însemnează că exist ca ființă cugetătoare sau gânditoare. Pot să mă îndoiesc de existența tuturor lucrurilor din natură. Pot să mă îndoiesc de existența propriului meu corp: de unde știu că nu este o simplă închipuire? Cât timp însă am această neîncredere, gândesc, și ca atare exist ca o ființă gânditoare, independentă de corpul material”.
Prin urmare îndoiala, dar și incertitudinea caracterizează orice proces de cunoaștere rațională. Omul dorește să aibă certitudini. Din nefericire nici matematica sau logica și nici oricare altă știință nu îi conferă evidența și certitudinile dorite. Încrederea nemărginită a omului în puterea rațiunii sale, care a început o dată cu iluminismul și continuă și astăzi este dezmințită chiar de ultimele rezultate ale cercetării științifice. Poate că unul din meritele importante ale matematicii, fizicii, biologiei și a altor științe constă în descoperirea și afirmarea acestor limite ale rațiunii și cunoașterii umane, limite ce nu sunt determinate de capacitatea actuală de investigare și cercetare, ci obiectiv de însăși natura materială și deterministă a omului și a existenței.
Cunoașterea existențială nu se bazează pe mijloacele demonstrative și experimentale ale rațiunii. Este o cunoaștere revelată, a harului la care omul este chemat să participe cu viața și cu trăirea sa profundă și autentică. Este cunoașterea care se bazează pe iubirea milostivă creștină. Iubesc deci exist spunea arhimandritul Sofronie Saharov. Prin urmare nu îndoiala și rațiunea ci iubirea oferă certitudinea existenței.
Acestea sunt câteva aspecte pe care dorim să le analizăm în expunerea noastră”, precizează Marius Andreescu.
Cenaclul Armonii Argeșene (varianta minimală online), coordonat de președintele Ligii Scriitorilor Români Filiala Argeș, scriitorul Adrian Mitroi, având-o invitată pe poeta Simona Vasilescu.
„Simona Vasilescu, poeta infinitului și a eternului are o legătură strânsă și conștientă cu toate energiile care o înconjoară.
Poezia sa transcende în ezoteric, fapt care te obligă să îți revizuiești toate cunoștințele despre viață, moarte și existență.
Cu versurile scrise de ea, are capacitatea de a te purta prin lumi de care nici măcar nu știai că există.
A publicat până în prezent cinci volume de versuri și eseuri, volume în care îi poți decela evoluția pozitivă, ascendența către lumea perfectă”, sunt considerațiile lui Adrian Mitroi despre invitată.
Prelegerea cu tema Povestea Vinului, susținută de dr. ing. Adina Perianu, cercetător horticol, în cadrul proiectului „Armonie și stil de viață”.
„O lume aflată într-o dezvoltare rapidă generează inevitabil expansiunea lumii VINULUI, datorată: curiozității, dorinței de mai bine și interesului pentru vinuri de calitate. Vinul este un fenomen european. Avem nevoie de îndrumare în labirintul de etichete și prețuri de calități și stiluri. Și piața cere o diferențiere importantă, o amănunțită trecere în revistă a 1368 soiuri de struguri folosite azi la producerea vinului. (Ghidul OXFORD al Vinului). Sunt trei reguli simple pentru a asocia corect vinul cu mâncarea”, precizează Adina Perianu.
Dezbaterea cu tema Memoria culturală. Esențe și perspective, în cadrul proiectului cultural-educativ, sub genericul „Gânduri, rostiri, scrieri”, coordonat de poeta Denisa Popescu, avându-l invitat pe scriitorul și doctorul în filosofie, Vianu Mureșan.
“Autor a peste 15 cărți de literatură și de filosofie, profesor asociat, până de curând, la Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul Facultăților de Istorie-Filosofie și de Studii Europene, Vianu Mureșan este unul dintre rafinații degustători de limbă literară, cu o bogată și apreciată experiență – 20 de ani - în publicistica de specialitate.
L-a citit pe Platon la vârsta de 14 ani. În copilărie, îi plăcea să deseneze portrete și icoane și să cioplească în lemn. Și-ar fi dorit să fie contemporan cu Socrate și, mai apoi, cu Iisus Hristos, pentru că Vianu Mureșan crede cu tărie că omul are nevoie să i se dea o măsură pe care să n-o poată atinge – înțelepciunea sau sfințenia, de pildă – dar pentru care să se zbată întreaga viață să fie vrednic. Acesta este, în viziunea sa, principiul fundamental al educației, principiu care a stat la baza formării omului antichității și a omului creștin, două dintre cele mai frumoase performanțe morale ale civilizației noastre.
În prezent, lector de carte la Editura ”Eikon” din București, Vianu Mureșan este preocupat, pe de o parte, de calitatea limbii române literare ca univers complet, singular, de neînlocuit, pe de altă parte – de prospețimea și de diversitatea stilistică a scriitorilor din generația nouă, pe care-i citește cu entuziasm”, spune Denisa Popescu.
Prezentarea lucrării Antologia Enciclopedică a Eroilor Argeșeni și Musceleni din județele interbelice Argeș și Muscel, elaborată de publicistul Gheorghe Dănică.
„Este un studiu amplu, pentru care m-am documentat ani de zile și care a primit deja numeroase aprecieri din partea unor avizați în domeniu, lucrare care merită atenția iubitorilor de istorie locală și națională”, declară autorul.
Dezbaterea cu tema Bucuria Renașterii Spirituale, în cadrul proiectului de dezvoltare personală sub genericul „Lumea interioară între mit și știință”, coordonat de promotorul cultural Alexandra Grigorescu, avându-l invitat pe preotul Gheorghe Pufu, conf. univ. dr. la Facultatea de Teologie a Universității Pitești.
„Omul tânjește după o viață fericită, pentru că a fost creat de Deumnezeu spre bucurie în toate încercările sale și el nu vede decât o țintă spre fericire. În această luptă a vieții sale, el se regăsește cu Hristos și la bucurie și la încercări. De aceeea este bine ca omul să vadă bucuria prezenței lui Hristos și așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel: De câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui! Astfel, omul vede o renaștere permanentă a sa, posibil și din punct de vedere trupesc, dar mai ales sufletesc”, spune părintele profesor Gheorghe Pufu.