În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs, din sursă externă, 22 de posturi de agent în cadrul sectorului operativ – bărbați. Condițiile necesare a fi îndeplinite de către candidați, probele de concurs, tematica și bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Penitenciarului Mioveni, secțiunea Carieră – Concursuri sursă externă ori la sediul unității. "Precizăm că activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.", anunță conducerea penitenciarului.