În spiritul valorii de bază care guvernează compania noastră şi anume responsabilitatea faţă de client, Apă Canal 2000 Piteşti, prin analizele efectuate în laboratoarele noaste reconfirmă şi atestă calitatea şi potabilitatea apei produsă şi distribuită de către companie consumatorilor din aria de operare. Expertiza operatorului a permis punerea în aplicare a soluţiilor tehnice necesare pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a furnizării de apă potabilă.

 

Apa brută provenită din râul Argeş este captată în Uzina de Apa, care dispune de o tehnologie moderna de tratare.

Filiera tehnologică de tratare cuprinde mai multe etape. Preoxidarea cu dioxid de clor se realizează pentru îndepartarea bacteriilor, virusurilor şi a unor compusi chimici. În apă se introduc reactivi de tratare şi la nevoie cărbune activ pentru îmbunătăţirea caracteristicilor organoleptice. Suspensiile formate sedimentează în cele doua decantoare lamelare. Filtrarea apei se realizează în filtrele rapide cu nisip cuartos, unde suspensiile fine sunt reţinute. Dezinfecţia se realizează prin dozarea clorului în rezervoareale de înmagazinare astfel încât sunt distruşi agenţii patogeni. Toate substanţele de tratare sunt avizate sanitar.

Obiectivul procedeelor de tratare este protecţia consumatorilor faţă de germeni patogeni şi substanţe chimice cu risc pentru sănătatea populaţiei.

Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei se realizează permanent în toate etapele procesului tehnologic de către Laboratorul Uzinei de Apă şi în tot sistemul de distribuţie, până la consumator, conform Programelor anuale de monitorizare operaţională aprobate de Direcţia de Sănătate Publică Argeş.

Monitorizarea de audit se efectuează de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Apă Canal Piteşti asigură toţi consumatorii săi de preocuparea sa continuă pentru respectarea valorilor sale de bază – responsabilitate, siguranţă şi orientare către client.