Astăzi, premergător ZILEI POMPIERILOR DIN ROMÂNIA, a fost o zi importantă pentru personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cpt. Puică Nicolae al judeţului Argeș.

În cadrul festivității de astăzi, au fost avansați în gradul militar următor, înainte de termen, doi ofițeri și șase subofițeri, reprezentând un prilej de bucurie şi de recunoaştere a meritelor celor care pe parcursul anilor, şi-au îndeplinit exemplar atribuţiile prevăzute de funcţiile pe care le deţin.

Cadrele care au fost avansate sunt următoarele:

- de la gradul de locotenent colonel la gradul de colonel, Văduva Dragoș Cătălin;

- de la gradul de căpitan la gradul de maior, Berevoianu Marius;

- de la gradul de plutonier major la gradul de plutonier adjutant, Stanciu Ștefăniță, Trică Marian, Enuș Laurențiu, Sima Georgian, Dobrin Florin-Gabriel și Istrate Ion.

Avansarea aduce o creştere a responsabilității, precum şi un nivel mai ridicat al standardelor în îndeplinirea misiunilor specifice.

Cu această ocazie, comanda inspectoratului, precum şi colegii le urează multă sănătate, putere de muncă şi tradiţionalul „La mai mare!”