Dacă şcolile vor fi închise din nou din cauza pandemiei, părinţii vor avea zile libere pentru supravegherea copiilor, asta prevede ordonanţa de urgenţă adoptată de guvernul României. Ordonanţa urmează să apară în Monitorul Oficial, spun jurnaliştii Digi 24. OUG stabileşte că unul dintre părinţii copilului care nu mai poate merge la şcoală din cauza suspendării cursurilor va primi zile libere plătite, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. OUG prevede acordarea indemnizaţiei aferente zilelor libere plătite acelor părinţi care îndeplinesc următoarele condiţii: au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară; celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. Nu vor beneficia de zile libere plătite în cazul în care unul dintre părinţi se află în concediu de creştere a copilului; este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere (în cazul copiilor cu dizabilităţi); este în concediu de odihnă/concediu fără plată; are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului; nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Pentru a beneficia de zilele libere plătite de stat, părinţii care îndeplinesc toate condiţiile trebuie să depună o cerere la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Pentru a beneficia de zilele libere, unul dintre părinţi va trebui să semneze o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că celălalt nu a depus şi el o astfel de cerere. Şi părinţii din familii monoparentale vor avea dreptul să ia aceste zile libere.