După ce parlamentarii au adoptat o lege prin care se dorea stabilirea unei modalități efective de calculare a salariului minim, prin raportare la coșul minim de consum, actul normativ a intrat în vigoare în 17 august.
După cum reiese și din numele actului normativ, coșul minim de consum nu reprezintă ceva nou. Noutatea, de fapt, rezidă în faptul că, acum, există o instituție ce va calcula anual valoarea acestui coș minim (Institutul Naţional de Statistică - INS, prin ordin) și există o anexă ce stabilește, clar, metodologia de calcul a coșului.

Astfel, din 2021, salariul minim se va calcula, în principal, în baza coșului minim de consum pentru un trai decent.
Actuala metodologie stabilește o listă cu produsele/serviciile de bază necesare unei familii și prevede ce cantitate este necesară, însă fără a prevedea un preț (astfel, se lasă libertate pentru luarea în considerare a fluctuațiilor prețurilor, fără să fie necesară o modificare constantă a metodologiei).
De asemenea, la stabilirea valorii minime a coșului se va ține cont de o familie formată din doi adulți salariați, cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, și din doi copii, cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani, respectiv 8 și 10 ani.
Înainte de a deveni lege, proiectul de act normativ a trecut și prin filtrul CCR, care s-a pronunțat favorabil asupra constituționalității propunerii.