Gheorghe Stancu, primarul comunei Bascov, a făcut astăzi o postare pe Facebook în care a adus în discuție proiectele duse la bun sfârșit în mandatul de primar aferent perioadei 2016-2020, precum și despre investițiile aflate în derulare.
 
"I. Modernizarea prin asfaltare și reabilitarea drumurilor comunale și străzilor :
- Str.- Rotăreasa, Bisericii, Zorilor, Prelungirea Micșunele, Fundătura Micșunele;
- Str. Școlii, Str.Gârlei, Str.Zăvoiului, Str.Livezilor, Str. Lăbușești ( legătura cu str. Rotăreasa);
- Str. Piața Vecinilor, Str. Nufărului, Str. Liliacului, str. Trandafirilor, Str. Violetelor, str. Ficului;
- Str. Crizantemelor, str. Lunca, str. Aviatorului, str. Păișești Deal ( legătura cu str. Glâmboc Deal), Str. Arcanului;
Ceea ce am enumerat mai sus, însumează un număr de 22 de străzi cu o lungime aproximativă de 16,5 km.
În continuare aș aminti și despre Modernizarea și asfaltarea drumului comunal Glâmboc Vale-Rogojina-Glâmboc Deal –lungime aprox. 4.3 Km;
- Modernizare prin asfaltare a străzilor Azurului și Măceșului;
- Modernizare străzi căi de acces și alei pietonale la blocurile A2-A8, B1-B2, C1-C2, E1-E2, F1-F2 și Bascov –centru;
- Amenajarea trotuare pietonale pe DN7 si DN7/C-aprox. 11 Km;
- Reparații curente și asfaltare la străzile existente – aprox. 6.4 km;
- Modernizarea prin asfaltare pe DC 173 –str. Brăileni-Mica, străzilor Magnoliei, Narciselor, Nectarului, Bădețenilor, Unitătii, Gloriei și Rozelor;
- Amenajarea șanțuri pluviale pentru asigurarea scurgerii apelor pe DN7-de la Km 3+10-Km 3-950 partea dreaptă;
-Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri pluviale pe DN7 de la Km 121-400 la km 122+200;
- Refacerea și amenajarea podurilor și podețelor în zonele Lăbușești, str. Constantinescu și sat. Scheau;
- Extindere rețele de gaze în străzile Livezilor, Rotăreasa, Ficului, Arcanului și Nufărului;
- Extinderere rețele electrice str. Narciselor și str. Păișești Siloz;
- Amenajare stație autobuz Glâmboc și alveole stație de autobuz;
- Reparații curente și asfaltare pe drumul comunal Bascov-Star;
DOMENIUL EDUCAȚIEI , CULTURĂ, CULTE ȘI SPORT
- Modernizare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Bascov-Centru;
- Modernizarea și dotarea tuturor școlilor și grădinițelor la standard european;
- Subvenționarea și asigurarea transportului în comun pentru toți elevii și cadrele didactice;
- Subvenționarea burselor pentru elevi;
- Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la diferite concursuri județene , naționale și olimpiade școlare;
- Subvenționarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor privind reparațiile curente și capitale dar și întreținerea școlilor și grădinițelor;
- Subvenționarea pe capitolul cultură a tuturor activităților culturale;
- Formarea unui ansamblu renumit “Doina Bascovului” cu instrumentiști, interpreți de muzica populară, dansatori , grupul vocal bărbătesc;
CULTE: - Înființarea “Monumentului Eroilor” în centru Comunei Bascov;
-Susținerea financiară , materială și forța de muncă la construirea bisericii din Valea Ursului;
- Susținerea financiară anuală a tuturor bisericilor de pe raza comunei Bascov;
- Amenajarea unui cimitir modern în zona bisericii de la Valea Ursului;
SPORT: - Susținerea financiară a tuturor activităților sportive de pe raza comunei Bascov – Fotbal, Kaiac-Canoe, Tenis de Câmp, Karate;
- Formarea și susținerea echipei de fotbal și activitatea sportivă pentru ACS- Unirea Bascov, fiind promovată și activând în Liga a III-a;
-Susținerea și formarea în cadrul Clubului Kaiac-Canoe, a unei echipe tinere care s-a afirmat pe plan intern și internațional aducând multe medalii de aur, argint și bronz pentru România și pentru comuna Bascov.
SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CETĂȚENILOR:
- Înființarea Serviciului de Poliție Locală;
- Amenajare și dotare Dispensar și sediul Poliției Locale;
- Dotare cu autoturism pentru Poliția Locală;
- Achiziționarea și montarea unui nr. de 45 de camere supraveghere;
- Colaborarea cu instituțiile publice: Primărie, Școala, Casa de Cultură, privind protecția persoanelor și elevilor;
- Amenajarea , reabilitarea , și decolmatarea pârâului Bascov pe o lungime de 5.6 km în colaborare cu A.B.A Argeș-Vedea;
- Achiziționarea și repartizarea unui nr. de 3000 pubele către gospodăriile cetățenilor comunei;
-Colectarea selectivă a gunoiului;
-Serviciul de Salubritate și Spații Verzi ;
- Achiziționarea unor utilaje: Buldozer, Tractor cu remorca, Utilaj de depozitare;
-Decolmatarea unor șanțuri și canale pluviale în zonele inundabile.
INVESTIȚII AFLATE ÎN DERULARE ÎN DIFERITE FAZE
1. Modernizarea și reabilitarea drumului comunal Brăileni-Mica.
Termen finalizare februarie 2021
2. Amenajare trotuare pietonale pe DN 7 în satul Prislopu Mic partea dreaptă -1.8 km de U.M. la limita cu loc. Drăganu.
Se lucrează la documentația de licitație pentru execuție. Termen februarie 2021.
3. Construcție Creșă în comuna Bascov - zona Grădinița cu Program Prelungit Bascov.
Data începerii lucrărilor-10 August 2020.
Termen -12 luni
4. Construcție Pod-satul Scheau peste pârâul Scheau.
Lucrări în derulare.
Termen-octombrie 2020
5. Modernizarea și reabilitarea prin asfaltare și șanțuri betonate în străzile “ Rotărești-Foraj, Pleașa, Păișești-Deal, pe lângă stația de pompare, Salcâmilor, Micșunele, Teiului, Mierlușești, Fermei, Lăbușești, Stejeret, Scheau, Stadionului, Glâmboc (legătura Rotărești-Foraj-Glâmboc Deal), str.Lacului
Etape: Faza - Hotărâre Consiliul local
Licitație-pentru studiu de fezabilitate
Licitație-pentru proiectare și efectuare avize, autorizare de construire.
Termen începerea lucrărilor-Mai 2021.
6. Amenajare spații de joacă în satul Scheau (școala), Valea Ursului (centru social), Glâmboc –Deal (troiță).
Faza - avize PNDR Târgoviște.
Termen pentru începerea lucrărilor -25 august 2020.
7. Achiziționarea, reabilitarea și montarea indicatoarelor de străzi
Termen -15 august 2020
8. Extinderea rețea de gaze în Păișești-Deal
Faza - Avize
Lucrările vor începe în septembrie 2020.
9. Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în toată comuna și zona blocurilor.
Documentația a fost înaintată la Ministerul Mediului. A primit aviz pozitiv
10. Modernizarea Baza Sportivă Bascov - Centru
Tribune - 1800 locuri
Nocturna - Teren sintetic
Grup vestiare, parcări, centru de agrement.
Au fost parcurse etapele:
-studiu fezabilitate
-proiect tehnic
-avize
-licitație de proiectare și execuție. Se așteaptă avizul de la CNI București.
11. Extindere sediu Primărie, Corpul nr. 2
Compartimente separate pentru taxe și impozite locale pe sate și străzi.
A fost predat proiectul tehnic.
Termen de începere a lucrărilor-aprilie 2021.
Prin tot ceea ce am relatat, am încercat să dau sens titlului postării de astăzi și anume OMUL ȘI FAPTELE.
Voi reveni în zilele ce vor urma cu PLATFORMA PROGRAM pentru mandatul 2020-2024.
Vă mulțumim pentru încredere și sperăm să continuăm împreună pentru că viitorul nostru se află în mâinile noastre.", declară primarul Gheorghe Stancu.
 
 
Poate îi cunoşti