În contextul pandemiei cu noul coronavirus şi prelungirii stării de alertă, începând cu data
de 30 iulie 2020, TERMO CALOR CONFORT S.A. Piteşti va aplica o serie de măsuri preventive
împotriva răspândirii Covid-19 în ceea ce priveşte relaţia cu utilizatorii, astfel:
- se interzice accesul persoanelor străine în interiorul al societăţii;
- setiţiile şi corespondenţa se primesc/ridică exclusiv de la Biroul Relații Clienți de la sediul
societății;
- se limitează accesul la casieria societăţii astfel încât în spaţiul destinat publicului să fie numai o
persoană;
- toți clienţii vor respecta măsurile prevenitive adoptate la nivel naţional şi vor purta obligatoriu
mască de protecţie și vor folosi dispenserele cu soluții dezinfectante montate în fiecare spațiu
destinat publicului;
- persoanele care nu poartă corespunzător masca de protecție nu au acces in spaţiul destinat
publicului;
- obligatoriu va fi păstrată distanţa de protecţie de 1,5 – 2 m în zona casieriilor societății și a
Biroului Relații Clienți;
- se prelungește suspendarea audienţelor până la data de 31.08.2020;
În scopul evitării aglomerării la ghișeele casierilor societății, vă recomandăm plata on-line
în contul RO23BREL0002001283630101 deschis la LIBRA Internet Bank.
Mecanismul de plată, în linii mari, este identic pentru orice bancă. În meniul de Internet
Banking al băncii unde clientul deține un cont curent în care are disponibil.
La categoria Ordine de Plată interbancare (la unele bănci se numesc interne) se inițiază un
ordin de plată normal și se completează astfel:
? La Beneficar: Termo Calor Confort SA; Optional codul fiscal: 27374805
? IBAN beneficiar: RO23BREL0002001283630101; Suma: suma din factură (atenție dacă
există și sold restant); La explicații: codul de client și nr factură.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon nr. 0248 222588.
Semnalarea unor disfuncţionalităţi în alimentarea cu energie termică se poate face la
Dispecerat, telefon 0729980482 / 0729980483 (24/24 ore).
Rugăm beneficiarii să evite aglomerarea la Biroul Relații Clienți de la sediul societății și să
folosească pentru comunicarea cu societatea şi alte căi, în măsura posibilităţilor, respectiv: e-
mail:?office@termopitesti.ro, fax: 0248 222965 sau poştă.
În vederea derulării în bune condiții a relaţiilor contractuale existente, Termo Calor Confort
S.A. solicită utilizatorilor/consumatorilor să întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare în
vederea efectuării plății integrale a sumelor datorate!
Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!