În data de 22.07.2020, a fost semnat Contractul de finanțare
nerambursabilă pentru proiectul „Realizarea de puncte de transfer pentru
integrarea operațională a transportului public urban și periurban”.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul
specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ
prin investiții bazate pe Planurile de mobilitate urbană durabilă.
Valoarea totală a proiectului este 3.818.754,74 lei, din care finanțarea
nerambursabilă acordată este de 3.724.513,46 lei, sumă care reprezintă 98 %
din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 76.010,48 lei,
( reprezentând 2%), iar durata de implementare a acestuia este de 12 luni.
În cadrul proiectului urmează să se realizeze două puncte de transfer
pentru integrare operațională a transportului public urban și periurban în
parcarea la bowling, de pe strada Costache Negri, nr. 30 și la capătul de linie
Gheorghe Doja.
Lucrările propuse constau în:
 Refacerea structurii carosabile a platformelor aferente punctelor
de transfer și marcarea alveolelor destinate opririi microbuzelor;
 Iluminat și supraveghere video;
 Semănare de gazon și plantarea de arbori și irigarea automată a
spațiilor verzi;
 Instalarea de automate pentru vânzarea biletelor;
 Instalarea de containere cu destinația de sală de așteptare și
grupuri sanitare.