În urma testărilor COVID-19 din ultima perioadă până în prezent, în cadrul
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti, din totalul de 48 de
beneficiari instituționalizați, și respectiv 42 de salariați, un număr de 27 de beneficiari și,
respectiv 7 salariați sunt confirmați pozitiv.
Menționăm că toți beneficiarii pozitivi se află în izolare în cadrul Centrului, ei fiind
asimptomatici. În ceea ce privește salariații, 6 dintre ei sunt internați în unități sanitare
COVID din județul Argeș, iar unul este în izolare la domiciliu. De asemenea, vârstele
celor infectați sunt cuprinse între 25 și 55 de ani.
Dată fiind evoluția epidemiologică actuală de COVID-19-IAAM, la recomandarea
Direcției de Sănătate Publică Argeș, au fost luate unele măsuri urgente, cum ar fi:
1. Amplasarea în camere și etaje/ pavilioane a asistaților și stabilirea spațiilor
comune în care ar putea să se întâlnească asistații;
2. Separarea, cazarea și izolarea asistaților în trei categorii și anume: persoane
pozitive COVID-19, persoane negative care au fost în contact direct cu persoane pozitive
COVID-19, persoane negative care nu au avut contact cu persoane pozitive. Pentru
fiecare din cele trei categorii, se vor asigura circuite complet separate și personal dedicat.
3. Suspendarea activităților organizate în comun;
4. Servirea mesei în camere, nu în sala de mese;
5. Asigurarea distanțării fizice a personalului și a asistaților. De asemenea, în
măsura posibilităților, vor purta mască chirurgicală și asistații;
6. Evitarea contactelor apropiate din partea personalului,cu alte persoane și
aglomerarea în spații închise, socializarea la locul de muncă și în afara lui;
7. Desemnarea personalului de îngrijire, SEPARAT- pentru persoanele pozitive
COVID-19, RESPECTIV NEGATIVE;
8. Utilizarea echipamentului de protecție: mască chirurgicală ce va acoperi nasul
și gura schimbată la 3 ore și la nevoie, mănuși schimbate după fiecare manevră făcută la
asistat, botoși, bonetă, halat ( în sectorul de negativi), combinezon, mască FFP3, ochelari
de protecție, 2 perechi de mănuși (când intră negativi la pozitivi), precum și instruirea
personalului cu privire la purtarea EPP, la intrarea în tură.
9. Interzicerea primirii de noi asistați și a vizitelor, a transferului asistaților în alte
centre rezidențiale;
10. Monitorizarea clinică în mod continuu a asistaților;
11. Apelarea numărului de urgență 112, pentru cazurile la care apar manifestări
de boală, menționând dispecerului că în unitate evoluează un focar;
12. Realizarea triajului epidemiologic, consemnat, la intrarea în tură, împreună cu
declarația pe propria răspundere că nu au foat în contact cu o persoană pozitivă COVID-
19 sau cu un contact al unei persoane pozitive COVID-19 (cu excudere de la locul de
muncă);
13 .Respectarea normelor cu privire la colectarea deșeurilor, colectarea lenjeriei
murdare;
14. Respectarea prevederilor OMS 961/2016;
15. Izolarea la domiciliu sau în spital a personalului pozitiv COVID-19, în funcție
de evaluarea făcută de medicul infecționist;
16. Efectuarea de către medicul unității a unei anchete epidemiologice (lucru la
domiciliu și transmitere electronică).

De asemenea, pentru examenul clinic de specialitate, s-a prezentat în respectiva
unitate un medic infecționist. Un aspect extrem de important care trebuie menționat în
situația actuală, este acela că beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Călineşti sunt persoane cu patologie psihică.
Pentru intervalul 07.07.2020 - 29.07.2020 este realizată o programare pentru
testarea tuturor angajaților și beneficiarilor din toate cele 21 de servicii de tip rezidențial
din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș. Astfel, vor fi testate un număr total de 1355 de
persoane, din care 728 de angajați și 627 de beneficiari.
Este o perioadă dificilă pe care instituția noastră o gestionează cu toate resursele
materiale și umane de care dispune. Astfel, conducerea instituției, alături de specialiștii
din cadrul compartimentelor din aparatul propriu, dar și de personalul angajat în
centrele din subordine depun toate eforturile pentru a trece cu bine de această situație.
Încă de la începutul situației epidemiologice actuale, D.G.A.S.P.C. Argeș a
elaborat un Plan de măsuri pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, atât
pentru centrele rezidențiale din subordine, cât și în cadrul aparatului propriu, iar
instituția noastră a asigurat materiale de protecție(mănuși, măști, materiale de
dezinfecție), în toate centrele rezidențiale din subordine.