În perioada 2-30.06.2020 se vor derula înscrierile la creșele de stat din Pitești pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani, pentru anul școlar 2020-2021

Dosarele de înscriere pentru ocuparea unui loc în creșe se vor putea depune la sediul Creșei Smeurei din strada Smeurei, nr. 10, astfel:
• în perioada 02-12 iunie 2020:
- luni, marţi, miercuri în intervalul orar 8.30 – 11.30,  13.00-14.30,
- joi în intervalul orar 8.30 – 11.30, 13.00-16.30,
- vineri în intervalul orar 8.30 – 11.30.
• în perioada 15-30 iunie 2020:
-luni, marţi,miercuri în intervalul orar 8.30 – 11.30,
-joi în intervalul orar 8.30 – 11.30, 13.00-16.30,
-vineri în intervalul orar 8.30 – 11.30.

În perioada 01.07-15.07.2020, va avea loc analiza tuturor dosarelor depuse, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin dispoziție a Directorului executiv al D.A.S. Pitești. Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere la creşă în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la D.A.S. Pitești și publicată pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv www.dasp.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești.
Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creșă poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării. Contestațiile se depun la Registratura D.A.S. Pitești și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor constituită în baza dispoziției Directorului executiv al DASP, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.
După expirarea perioadei de contestaţie, Directorul executiv al D.A.S. Pitești aprobă prin dispoziție, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv perioada septembrie 2020-iunie 2021. Copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșele în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma evaluării dosarelor, în funcție de locurile disponibile în creșă pentru anul școlar următor, dar și de opțiunea părinților/ reprezentanților legali. În cazul în care opțiunea inițială a părinților/reprezentanților legali nu poate fi îndeplinită, aceștia pot opta pentru un loc într-o creșă în care au rămas locuri neocupate.

Formularele necesare, precum și informațiile privind înscrierea copiilor în creșe în anul școlar 2020-2021 sunt disponibile pe site-ul D.A.S. Pitești, respectiv http://www.dasp.ro