Luna asta, angajatorii pot începe demersurile pentru decontarea liberelor plătite pentru părinți din luna aprilie 2020, conform legislației în vigoare. Însă acest lucru poate fi făcut numai după ce sunt plătite salariaților indemnizațiile nete și după ce sunt plătite Fiscului taxele aferente. Practic, decontarea se face numai dacă există o dovadă a plății acestor sume.
 
Indemnizația pentru liberele plătite acordate părinților în baza Legii 19/2020 și a normelor sale de aplicare este suportată inițial de către angajator. Acesta poate cere ulterior, la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, doar decontarea indemnizației nete, nu și a taxelor aferente.

În acest sens, trebuie depusă o documentație formată din:

    o cerere-tip semnată de reprezentantul legal, care să conțină datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail, contul bancar în care se vor vira banii de la stat, numele reprezentantului legal al angajatorului, suma totală solicitată pentru decontare, numărul angajaților pentru care s-a solicitat decontarea;
    lista angajaților care au beneficiat de zilele libere în luna aprilie 2020 și indemnizația acordată;
    declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista beneficiarilor conține persoanele care îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea liberelor plătite;
    copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației nete;
    dovada plății contribuțiilor și impozitelor pentru indemnizațiile aferente lunii aprilie 2020.

Documentația se poate trimite, prin e-mail sau în alt mod, agenției teritoriale de muncă în 30 de zile de la data la care se achită taxele pentru indemnizațiile aferente lunii aprilie 2020.