Pe 27 aprilie 2020 a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul procedurii derulată de Spitalul Județean de Urgență Pitești pentru achiziția unui Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19.

Au fost înscriși în SICAP trei ofertanți, însă, la momentul deschiderii ofertelor, a rămas o singură ofertă depusă. În urma verificării ofertei din punct de vedere al DUAE, cât și tehnic și financiar, s-a constatat că oferta este admisibilă. Astfel, potrivit procedurii, operatorul urmează să depună documentele în termen de trei zile în vederea încheierii contractului. Procedura de achiziție a întregului sistem de testare, împreună cu toate echipamentele conexe indispensabile, a fost una anevoioasă întrucât s-a supus rigorilor și termenelor impuse de legislația în vigoare. Mai mult, procedura a fost îngreunată și de faptul că la nivel mondial a existat o cerere foarte mare raportată la un număr limitat de furnizori, fapt ce a generat o luptă între toți cei care au dorit să achiziționeze astfel de aparate de testare. Însă, prin implicarea conducerii Spitalului Județean de Urgență Pitești și prin sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș, s-a reușit ca unitatea sanitară să beneficieze de un sistem complet de testare pentru detecția COVID-19. Pentru achiziția sistemului de testare Real-Time PCR, Consiliul Județean Argeș a alocat Spitalului Județean de Urgență Pitești cofinanțare în valoare totală de 505.000 lei. De asemenea, la ultima ședință a Consiliului Județean Argeș, s-a alocat suma de 1000.00 mii lei pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești în vederea realizării infrastructurii (Laborator de Biologie Moleculară) necesară punerii în funcțiune și exploatării aparatului Real-Time PCR utilizat pentru determinarea infectării cu COVID-19, cât și pentru achiziția de bunuri și servicii necesare pregătirii spitalului pentru limitarea răspândirii epidemiei cu COVID-19.