Folosirea cardului de sănătate nu mai este obligatorie în perioada stării de
urgenţă, a anunţat, luni, Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului.


Se prelungeşte aplicabilitatea contractului-cadru pentru pachetele de
servicii medicale contractate prin Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, respectiv contractul-cadru încheiat pentru perioada 2018-2019
se prelungeşte cu perioada stării de urgenţă. În această perioadă nu va
fi necesară folosirea cardului naţional de asigurări sociale de
sănătate. Practic, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu,
materialele sanitare, medicamentele şi dispozitivele medicale pot fi
acordate şi validate fără semnarea cu cardul naţional de asigurări
sociale de sănătate. Obligaţiile prevăzute în acest sens pentru medicii
de familie sunt modificate, în sensul în care nu mai este obligatorie
transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate, în
termen de trei zile de la data acordării acestora, respectiv a
eliberării serviciilor medicale şi dispozitivelor medicale", a precizat
Dancă.