Direcția Antifraudă a ANAF monitorizează și analizează comerțul cu produse care au înregistrat creșteri "semnificative nejustificate ale prețurilor, pentru asigurarea unui mediu concurențial onest și a accesibilității mijloacelor de prevenire a infectării". Monitorizarea variațiilor de prețuri și verificarea modului de declarare a obligațiilor fiscale aferente veniturilor realizate în această perioadă include atât dispozitive medicale (măști, mănuși, biocide, dezinfectanți) și alte echipamente de protecție sanitară, care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, cât și produse alimentare esențiale specifice coșului de bază, a transmis Antifrauda. De asemenea, pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, ANAF poate verifica respectarea unor măsuri prevăzute de ordonanțele militare. În acest context, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală verifică dacă se respectă măsurile suspendării: comercializării consumului produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, activităților comerciale sportive, de organizare jocuri de noroc, sau furnizare tratament balnear și de îngrijire personală comerțului cu amănuntul al produselor și serviciilor în centrele comerciale cu suprafață de vânzare mai mare de 400 mp în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. În centrele comerciale menționate este permisă continuarea comercializării de produse alimentare, veterinare sau farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală, a serviciilor de curățătorie și a produselor electronice și electrocasnice, dacă operatorii economici respectivi asigură livrarea la domiciliu. Legislația în domeniul concurenței permite producătorilor să stabilească prețuri maxime pentru produsele lor, ceea ce ar putea fi util pentru a limita creșterea nejustificată a prețurilor la nivelul distribuției.