S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti  cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de inginer de specialitate în domeniul reţelelor de apă şi de canalizare la Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectului.
Atribuţiile postului de inginer constau în desfăşurarea activităţilor necesare pentru implementarea programelor de investiţii: monitorizarea/sprijinirea activităţilor de proiectare de lucrări/ execuţie de lucrări/ servicii, având ca obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Cerinţe pentru participare la concurs: absolvent al unei facultăţi de construcţii cu diplomă de licenţă sau examen de diplomă în conformitate cu legislaţia în vigoare cu specializare în domeniile: inginerie sanitară şi protecţia mediului, ingineria apelor, hidrotehnică, instalaţii, construcţii civile industriale şi agricole şi/sau masterand în domeniile: inginerie hidraulică, protecţia mediului, dezvoltare durabilă, tehnologii performante pentru protecţia mediului urban (având la bază facultăţile/specializările menţionate anterior); cunoştinţe teoretice solide şi dorinţa de a-şi construi o carieră în domeniul construcţiilor edilitare; bună cunoaştere a Microsoft Office; bună cunoaştere AutoCAD sau similar; bună cunoaştere a limbii engleze; disciplinat, capabil să-şi stabilească singur obiective intermediare şi să urmărească îndeplinirea lor corectă şi la termen; rezistenţă la stres; permis conducere categoria B.
Constituie avantaje: experienţa în proiectarea lucrărilor/ execuţia lucrărilor/ serviciilor (supervizare, exploatare, etc.) având ca obiective extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (de ex: conducte de aducţiune, staţii de tratare/clorare, rezervoare, staţii de pompare, reţele de distribuţie, reţele de canalizare, staţii de pompare ape uzate, staţii de epurare); experienţa în implementarea programelor de investiţii; experienţa în utilizarea programelor AutoCAD 3D, URBANO – HYDRA & CANALIS, CESAR II (calcul flexibilitate conducte), etc.
Selecţia se face pe bază de interviu ce include şi aspecte practice.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea "Anunţuri".
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii, permis conducere categoria B, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, b-dul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 26.03.2020, inclusiv, ora 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.