În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 167 controale în Argeș.

Au fost aplicate 15 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 67.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

- lipsă instruire SSM;

- lipsă control medical periodic;

- necomunicare eveniment;

- lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

- comerț, alimentație publică;

- construcţii, protecție și pază, transport.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.