În şedinţa din această săptămână, Consiliul Judeţean supune spre dezbatere şi aprobare în plen proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. Conform proiectului, veniturile sunt estimate la suma de 328,4 milioane lei, iar cheltuielile la suma de 429,4 milioane lei. Rezultă, aşadar, un deficit, dar CJ a găsit soluţia. În aceeaşi şedinţă va fi votată utilizarea sumei de 101 milioane lei din excedentul bugetului local la 31.12.2019, astfel: 45,4 milioane lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare pentru sistemul de protecţie a copilului şi pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap; 55,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (investiţii).