TERMO CALOR CONFORT SA scoate la concurs în vederea angajării postul de
- Referent – 1 post - Serviciul Achiziţii, Administrativ.
Documentaţia privind sarcinile de bază ale postului, cerinţele, tematica, datele şi condiţiile de desfăşurare ale concursului de selecţie se pot solicita de la sediul societăţii din Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U4-mezanin, Serviciul Resurse Umane Organizare Arhivă, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-14:00, până în data de 17.02.2020. Tot până la această dată se vor depune şi dosarele candidaţilor.