Efectivul salariaţilor estimat la 31 octombrie 2019 în judeţul Argeş a fost de 163073 persoane, în creștere cu 145 persoane (+0,09%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii septembrie 2019. Evoluția ușor ascendentă a efectivelor de salariați comparativ cu luna precedentă s-a manifestat cu aceeași intensitate în toate
sectoarele economice.

Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că 50,4% din numărul total al acestora activează în industrie şi construcţii, restul regăsindu-se în servicii (47,8%) şi în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%). Comparativ cu finele lunii octombrie 2018, efectivul total al salariaților a crescut cu 2551 persoane (+1,6%), urmare a dinamicii pozitive înregistrate în toate sectoarele de activitate.