Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care investitorii imobiliari sunt obligaţi să realizeze reţelele edilitare înaintea emiterii autorizaţiei de construire pentru clădire. De asemenea, legea măreşte amenda maximă pentru nerespectarea recepţiei construcţiei, la 100.000 de lei.

Actul normativ modifică articolul 22, litera b) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii astfel: „obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor".

Potrivit expunerii de motive, modificarea are în vedere ca "investitorii, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii au obligaţia de a realiza reţele edilitare aferente anterior emiterii autorizaţiei de construire".

Totodată, legea prevede ca recepţia lucrărilor de construire să fie făcută odată cu recepţia lucrărilor de branşament la reţeaua de utilităţi publice.

Plafonul de amendă pentru încălcarea reglementărilor privind calitatea în construcţii se măreşte şi penalităţilor vor fi de minimum 1.000 de lei şi de maximum 100.000 lei. Forma anterioară a legii prevedea amenzi cuprinse între 20.000 de lei şi 40.000 de lei.

Execuţia lucrărilor de branşare la utilităţile publice se va face în baza contractelor de execuţie încheiate cu constructorii atestaţi şi se va realiza în termenele prevzăute în contractul de racordare, potrivit expunerii de motive din lege.