În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat în noiembrie 2019 un număr de 152 de controale.

Astfel, la un număr de 12 angajatori sancționați,  au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 20 de persoane.

Valoarea amenzilor aplicate a fost în sumă de 530.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:
- neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
- neacordarea drepturilor salariale;
- netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților;
- necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
- neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;
- netransmitere contract individual de muncă în Revisal.