Administraţia Finanţelor Publice Argeş informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este preocupată permanent de îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite contribuabililor, iar, de-a lungul timpului, instituţia şi-a diversificat mijloacele de comunicare, care pot fi accesate facil, cu beneficii multiple şi evidente, atât pentru administraţia fiscală, cât şi pentru contribuabili.
În prezent, contribuabilii au acces la:
- Formularul de contact, disponibil atât în serviciul Spaţiul Privat Virtual, cât şi pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la link-ul www.anaf.ro/asistpublic/, prin care se pot transmite :
- Cereri privind asistenţa şi îndrumarea de specialitate în domeniul fiscal;
- Cereri de înscriere in audienţă;
- Cereri, sesizări sau propuneri (petiţii reglementate de OG 27/2002);
- Cereri privind informaţiile generale de interes public (conform Legii 544/2001);
- Cereri privind asistenţa tehnică pentru servicii informatice;
Formularul de contact se poate accesa gratuit, inclusiv de pe telefonul mobil şi este disponibil permanent.
- Serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV), pe website-ul www.anaf.ro, de unde se pot obţine:
- informaţii privind obligaţiile fiscale;
- decizii de impunere;
- situaţia declarării contribuţiilor de asigurări sociale de către angajatori;
u adeverinţe de venit;
u certificate de atestare fiscală. De asemenea, prin SPV se poate depune Declaraţia unică.
În plus, contribuabilii pot contacta:
- Call center-ul ANAF, prin apelarea numărului unic de telefon 031 403 91 60, pentru îndrumare şi asistenţă telefonică în domeniul fiscal;
- Serviciul TelVerde, prin apelarea numărului 0800 800 085, pentru sesizări privind refuzul de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianţi, precum şi pentru sesizarea actelor de corupţie înfăptuite de către funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ai instituţiilor subordonate, disponibil permanent, în mod gratuit.