S.C. AGROINTENS S.A. are în plan derularea proiectului „Înfiinţare plantaţie afini, împrejmuire, drumuri exploatare agricolă în comuna Popeşti, judeţul Argeş”. Firma anunţă că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Înfiinţare plantaţie afini, împrejmuire, drumuri exploatare agricolă în comuna Popeşti, judeţul Argeş”, propus a fi amplasat în comuna Popeşti, sat Palanga, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității nr. 50, jud. Argeș, în zilele de luni – vineri, între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.