S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de maistru în cadrul Secţiei Operare Apă Zona Metropolitană.
Scopul postului de maistru este să coordoneze formația de lucru pentru a asigura derularea intervenţiilor programate și accidentale specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Cerințele și condițiile pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de maistru: absolvent al unei școli tehnice cu diplomă/ examen final, în conformitate cu legislația în vigoare, cu specializare în domeniile: rețele tehnico-edilitare/ instalații/ construcții civile, industriale și agricole; cunoștințe teoretice solide în domeniul rețelelor și instalațiilor; bună cunoaștere a Microsoft Office; experiență în funcția de maistru de minim 1 an. Constituie avantaj deținerea experienței în execuția lucrărilor de extindere/ modernizare/ reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea acestora; capacitatea de a stabili obiective intermediare și a urmări realizarea corectă și la termen a acestora; caracterul disciplinat; rezistența la stres; deținerea permisului de conducere categoria B, valabil.
Concursul pentru ocuparea postul de maistru constă într-o probă scrisă și un interviu. Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea „Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV), cerere şi copii după: actul de identitate, actele de studii, permisul de conducere, documentele ce atestă vechimea/ experienţa în muncă, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 13.12.2019, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare referitor la anunţ, vă rugăm să contactaţi Serviciul Personal la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.