Conform Direcţiei de Statistică Argeş, câştigul salarial mediu brut realizat în județul Argeș în luna septembrie a.c. a fost de 4637 lei, în creștere cu 72 lei (+1,6%) față de nivelul realizărilor salariale din luna august 2019. Evoluția ascendentă a fost imprimată de dinamica pozitivă a câștigurilor salariale din sectorul servicii (+4,5%).
La nivelul județului Argeș în luna septembrie a.c. s-a înregistrat un câştig salarial mediu net de 2877 lei, în creștere cu 84 lei (+3,0%) comparativ cu luna august 2019. Pe sectoare de activitate, creșterea
câștigului salarial mediu net s-a înregistrat în sectoarele servicii (+7,4%) și în industrie și construcții (+0,3%). Creșterea câștigului salarial mediu net în luna septembrie 2019 în majoritatea activităților din sectorul economic s-a datorat acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru "ziua petrolistului"), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasările mai mari (funcţie de contracte / proiecte) dar și disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mici din unele activități economice. Câștigul salarial realizat în județul Argeș în luna septembrie a.c. a fost mai mic comparativ cu realizările salariale
medii la nivel național atât în valoare brută (-8,0%) cât și în valoare netă (-6,7%).