S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de lăcătuş mecanic la Secţia Staţia
de Epurare Piteşti.
Sarcinile de bază ale postului de lăcătuş mecanic constau în execuţia lucrărilor de natură
mecanică în vederea asigurării lucrărilor de întreţinere, revizii-reparaţii planificate sau accidentale a
utilajelor şi instalaţiilor din cadrul Secției Stația de Epurare Pitești.
Cerinţele şi conditiile de participare la concurs sunt: studii medii de specialitate, şcoală
profesională sau cursuri de calificare de scurtă durată în domeniu; apt din punct de vedere medical
pentru lucrul la înălţime şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea
de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii.
Concursul constă într-un interviu şi include aspecte practice.
Bibliografia pentru concurs constă în manuale şi cărţi din literatura tehnică de specialitate
referitoare la noţiuni de lăcătuşerie mecanică.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de
studii, la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24 A, judeţul
Argeş, până la data de 13.12.2019, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.