Municipiul Pitrşti implementează, în calitate de partener, proiectul
"Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Perioada de implementare a acestui proiect este de 48 luni: 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2022. Valoarea proiectului este 134.749.800 de lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reşedinţă de judeţ Piteşti şi Târgu Mureş, eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Licitaţia a fost lansată deja la nivelul Ministerului, iar ofertele (cinci la număr) se află în evaluare.