S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A,
judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea postului de Şef Serviciu Citire Facturare.
Scopul postului:
- coordonarea activităţilor de citire a contoarelor apă, de analiză a consumurilor, de emitere şi
distribuţie a facturilor de prestaţii apă şi canal;
- planificarea graficelor de efectuare a citirilor, a rutelor şi a deplasărilor cititorilor-încasatori şi ale
cititorilor radio în teren;
- urmărirea şi raportarea către şeful ierarhic a datelor privind eficacitatea şi eficienţa proceselor de
citire şi facturare;
- analizarea alarmelor apometrelor cu citire la distanţă, blocarea la facturare a anumitor cantităţi care
nu se încadrează în istoricul de consum al clientului şi nu sunt în concordanţă cu realitatea din teren, ţinând
cont de caracteristicile punctului de consum şi deblocarea alarmelor după elucidarea situaţiei;
- urmărirea depistării consumatorilor clandestini prin propuneri de verificări în teren;
- implementarea Strategiei de reducere a cantităţilor de apă nefacturată la nivelul sistemelor de
alimentare cu apă aflate în administrarea S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, pe domeniul specific de activitate.
Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului sunt: studii superioare
economice/ juridice; cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, PowerPoint); permis de conducere
categoria B, valabil; experienţă de minim 5 ani în domeniul de activitate al studiilor absolvite. Constituie avantaj
experienţa managerială, demonstrată prin funcţii de conducere ocupate, în domeniul studiilor absolvite.
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu, care va include şi aspecte practice.
Bibliografia de concurs poate fi consultată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro la secţiunea
„Anunţuri“.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii după: actul de identitate, actele de studii
(diplomă de bacalaureat şi diplomă de licenţă), carnetul de muncă şi/sau adeverinţele de vechime în muncă
(după caz), permis conducere, la Ghişeul Unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu
nr. 24 A, judeţul Argeş, până la data de 15.11.2019, inclusiv, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.