Guvernul a aprobat un mecanism general pentru gestionarea și controlul financiar al sumelor acodate României prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale. Decizia dă astfel undă verde utilizării sumei de peste 8,192 milioane euro pe care Comisia Europeană a mobilizat-o în cursul lunii octombrie pentru România prin FSUE în scopul refacerii infrastructurii publice afectate de inundațiile din vara anului 2018.

Banii urmează să fie virați României în perioada imediat următoare, în contul Secretariatul General al Guvernului (SGG) în calitate de Autoritate coordonatoare și de management pentru FSUE. România are la dispoziție un termen de 18 luni pentru a utiliza și consuma acești bani, termen care curge odată cu transferul grantului în contul SGG. Conform Regulamentului FSUE, orice sumă rămasă neutilizată la finalizarea perioadei de implementare trebuie returnată Comisiei Europene.

Hotărârea de guvern aprobată stabilește raporturile dintre instituțiile implicate și aspectele financiar-contabile legate de decontarea cheltuielilor eligibile aferente operațiunilor de urgență și recuperare efectuate pentru înlăturarea pagubelor provocate de dezastre naturale. Reglementările se aplică atât pentru implementarea grantului FSUE acordat României urmare a inundațiilor din vara anului 2018, cât și altor granturi ce vor fi alocate în viitor României din FSUE.

Aspectele specifice privind valoarea ajutorului financiar repartizat fiecărei autorități de implementare, responsabilitățile și atribuțiile părților, precum și documentele justificative care trebuie înaintate de autoritățile de implementare pentru fiecare operațiune solicitată spre decontare Autorității coordonatoare și de management pentru FSUE vor fi stabilite ulterior prin acordurile de implementare subsidiare încheiate cu fiecare autoritate de implementare în parte.

Rambursarea efectivă din FSUE a cheltuielilor publice eligibile se realizează strict pe baza unui proces de evaluare a documentelor justificative tehnice și economice înaintate de beneficiarii finali, în conformitate cu procedurile de justificare agreate cu Comisia Europeană. De menționat că repartizarea inițială a grantului către fiecare autoritate de implementare, stabilită prin acordurile de implementare, este estimativă, existând posibilitatea realocării sumelor necheltuite între autoritățile de implementare.

Guvernul a colaborat cu autoritățile locale pentru fundamentarea aplicației pe care România a depus-o pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate, în baza unei evaluări foarte atent realizate a pagubelor înregistrate cu privire la principalele categorii de infrastructuri/cheltuieli de urgenţă.