În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 133 de controale în luna septembrie a anului în curs. În urma acestora, la un număr de 11 angajatori au fost identificate prestând muncă nedeclarată un număr de 26 persoane.

Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 340.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:
- neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
- neacordarea drepturilor salariale;
- netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidență a salariaților;
- necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
- neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă ;
- netransmitere contract individual de muncă în Revisal.